Bảng báo giá văn phòng phẩm bến nghé giá rẻ HCM


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ

Mã số thuế: 0309345786 

Địa chỉ: Số 07, Đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38.156.427 - 093.4567.748

Fax: (0-28)38.130.448

Email: sanghacompany@gmail.com

Hotline: (0-28) 38.156.427 - 093.4567.748


STT Mã SP LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
Ngành Hàng : Bút Viết Bến Nghé
Nhóm : Bút bi bến nghé
0 H-16 Bút Bi Mực Nước H16 Liên Hệ
1 H-08 Bút Bi Mực Nước H08 Liên Hệ
2 H-09 Bút Bi Mực Nước H09 Liên Hệ
3 SP-05 Bút cắm bàn SP-05 Liên Hệ
4 SP-01 Bút cắm bàn SP-01 Liên Hệ
5 F-07 Bút Bi Mực Nước F07 Liên Hệ
6 F-06 Bút Bi Mực Nước F06 Liên Hệ
7 F-05 Bút Bi Mực Nước F05 Liên Hệ
8 L-30 Bút Bi Bến Nghé L30 Liên Hệ
9 L-28 Bút Bi Bến Nghé L28 Liên Hệ
10 L-15 Bút Bi Bến Nghé L15 Liên Hệ
11 D-28 Bút Bi Bến Nghé D28 Liên Hệ
12 D-24 Bút Bi Bến Nghé D24 Liên Hệ
13 B-30 Bút Bi Bến Nghé B30 ₫ 2,500
14 B-30 Bút Bi Bến Nghé B30 ₫ 2,500
15 B-04 Bút Bi Bến Nghé B04 ₫ 2,500
16 H-18 Bút Bi Mực Nước H18 Liên Hệ
17 D-27 Bút Bi Bến Nghé D27 Liên Hệ
18 D-26 Bút Bi Bến Nghé D26 Liên Hệ
19 BT-7 Bút Bi Bến Nghé BT7 Liên Hệ
20 BT-5 Bút Bi Bến Nghé BT5 Liên Hệ
Nhóm : Bút dạ quang bến nghé
21 HL-05 Bút dạ quang HL-05 Liên Hệ
Nhóm : Bút gel mực nước bến nghé
Nhóm : Bút lông bảng bến nghé
22 WB-07 Bút lông bảng WB-07 Liên Hệ
23 WB-03 Bút Lông Bảng Bến Nghé WB-03 Liên Hệ
24 WB-01 Bút Lông Bảng Bến Nghé WB-01 Liên Hệ
Nhóm : Bút lông dầu bến nghé
25 RI-02 Mực bút lông dầu RI-02 Liên Hệ
26 M-04 Bút lông dầu Bến Nghé M04 Liên Hệ
27 M-03 Bút lông dầu M-03 Liên Hệ
Nhóm : Bút lông kim bến nghé
28 F-01 Bút lông kim F-01 Liên Hệ
29 F-09 Bút lông kim F-09 Liên Hệ
Nhóm : Bút lông màu bến nghé
30 CP-11 Bút lông màu CP-11 Liên Hệ
31 CP-05 Bút lông màu CP-05 Liên Hệ
32 CP-10 Bút lông màu CP-10 Liên Hệ
33 CP-04 Bút lông màu CP-04 Liên Hệ
Nhóm : Bút máy bến nghé
Nhóm : Bút sáp bến nghé
34 TC-01 Bút sáp màu TC-01 Liên Hệ
35 CS-32 Bút sáp màu CS-32 Liên Hệ
36 CS-30 Bút sáp màu CS-30 Liên Hệ
37 CS-26 Bút sáp màu CS-26 Liên Hệ
38 CS-24 Bút sáp màu CS-24 Liên Hệ
39 CS-18 Bút sáp màu CS-18 Liên Hệ
40 CS-29 Bút sáp màu CS-29 Liên Hệ
41 CS-16 Bút sáp màu CS-16 Liên Hệ
Nhóm : Mực bút bến nghé
42 RI-01 Mực bút lông bảng RI-01 Liên Hệ
Nhóm : Ruột bút bến nghé
43 PR-01 Ruột thay thế PR-01 Liên Hệ
Ngành Hàng : Văn phòng phẩm Bến Nghé
Nhóm : Bảng học sinh bến nghé
44 BB-10 Bảng học sinh BB-10 Liên Hệ
45 BP-02 Xoá bảng BP-02 Liên Hệ
Nhóm : Thước bến nghé
46 Thước MICA 1m Liên Hệ
47 TB-05 Thước TB-05 Liên Hệ
48 TB-06 Thước TB-06 Liên Hệ
49 Thước MICA 60cm Liên Hệ
50 Thước MICA 50cm Liên Hệ
51 Thước MICA 30cm Liên Hệ
52 Thước MICA 20cm Liên Hệ
Nhóm : Dao rọc giấy bến nghé
Nhóm : Keo dán giấy bến nghé
53 GL-202 Keo nước GL-202 Liên Hệ
54 GL-200 Keo nước GL-200 Liên Hệ
55 GL-101 Keo khô GL-101 Liên Hệ
56 GL-201 Keo khô GL-201 Liên Hệ
Nhóm : Que tính bến nghé
Nhóm : Kệ đựng hồ sơ bến nghé
57 FR-02 File hồ sơ FR-02 Liên Hệ
58 FR-03 File hồ sơ FR-03 Liên Hệ
59 FR-01 File hồ sơ FR-01 Liên Hệ
Nhóm : Bìa trình ký Bến Nghé
60 TK-06 Trình ký nhựa A5 nhỏ TK-06 Liên Hệ
61 TK-02 Trình ký nhựa A5 lớn TK-02 Liên Hệ
62 TK-03 Trình ký nhựa A4 TK-03 Liên Hệ
63 KT-01 Trình ký bút KT-01 Liên Hệ